Vores naturhandleplan samt vores fester

Download: Handleplan de Grønne Spirer og vores fester (pdf - 1,3 MB)

 

Skovhuset er en 110% Skovbørnehave. Vi har Friluftsrådets Grønne flag. Dette flag er et hædersmærke til de institutioner som har stort fokus på naturpædagogik og naturformidling.

 

Handleplan for Skovhuset

 

Det er værdifuldt at:

I Skovhuset er naturen omdrejningspunktet. Børnene i Skovhuset tilbringer hver dag udenfor. Vi går på tur de fleste dage, hvor vi i vores grupper Jordfræserne og Spirerne tilbringer tid på vores tilknyttede eng eller går på opdagelse i den omkringliggende skov. For os repræsenterer engen og skoven et helt særligt rum, med plads til fordybelse, nærvær, bevægelse samt mulighed for at understøtte gode læringsfælleskaber. Børnene lærer at begå sig i naturen, med de skiftende årstider, de lærer at forundres i nuet over det, de møder på deres vej, og de får stimuleret deres sanser og fantasi, når de klatrer i træer, leder efter dyr i jorden eller finder en pind, som pludselig bliver til et sværd. Børnene tilegner sig en masse viden om naturen og naturfænomener, bæredygtighed og miljø, som er værdifuldt for den måde, de agerer i verden på. De lærer at passe på naturen, og mærke, sanseligt, den ro og groundedhed, som naturen er kilde til.

 

Institutionens rammer:

Skovhuset er et lille hus med et stort uderum/legeplads. Her er der bålsted, træværksted, frugttræer; æble- og blommetræer, gynger, rutsjebaner, store træer og træstammer på jorden til at klatre på. Vi har en tilknyttet eng med to bålsteder, en teater-arena, frugttræer- samt buske; hyldetræer, blommetræer og hindbærbuske. Vi har fået anlagt en Permakultur-have, der er indrettet som en sansehave, hvor børnene kan smage, dufte og plukke/mærke de afgrøder, som haven bærer med sig. Vi prioriterer også at gå ture i vores omkringliggende skov - og de fleste gange gør vi ophold steder, som børnene er fortrolige med, og hvor de kan fordybe sig i naturen.

 

Derfor gør vi:

I Skovhuset bliver børnene introduceret til naturen ved, at de får lov til at mærke naturen på egen krop. De er ude i al vejr, og mærker hvad kulde/varme, sne/sol/ blæst gør vi én. Som personale arbejder vi med temaet jord til bord, hvor vi, sammen med børnene, går på opdagelse i naturens spisekammer, og tilbereder lækre supper, kager m.m. på bål. Her inddrages børnene også i tilberedningen. Vi taler om skovens dyr; hvad er det for nogle dyrespor vi ser, og hvad er det for nogle dyrelyde vi hører. Vi fanger haletudser i skovens søer, og laver sommerfugleprojekt, hvor vi følger larvernes transformation til sommerfugle. Vi bruger naturens materialer til at fordybe os i kreative processer med børnene, hvor de lærer at skabe smukke produkter fra og med naturen. Vi har årstidsfester med tilbagevendende traditioner, hvor naturen spiller en helt central rolle i forberedelserne op til festerne.

Hertil følger vi børnenes spor – når børnene optages af noget, møder vi børnene dér, hvor de er, i nuet, og forundres sammen med dem over ”det fascinerende”.

 

Oversigt over Årstidsfester:

I Skovhuset værner vi meget om vores årstidsfester og naturen, som vi fordyber os i. Og det gør vi fordi, vi mener det er vigtigt at børn får kendskab til det liv der udfolder sig med årstidernes skiften. Forår – sommer - efterår og vinter.

 

Aktivitet

Tidspunkt

 

Deltagere

Fastelavn

Februar 2022

 

Børn og personale

Påskefest

April 2022

 

Børn og personale

Majfest

Maj 2022

 

Børn, bedsteforældre og personale

Sommerfest

Juni 2022

Børn, forældre og personale

Høstfest

September 2022

 

Børn og personale

Ridderfest

Oktober 2022

 

Børn og personale

Lanternefest

November 2022

 

Børn, forældre og personale

 

Se en uddybelse af årstidsfesterne og de natur-aktiviteter vi laver op til årstidsfesterne sidst i handleplanen.

 

Øvrige aktiviteter i løbet af året

 

Så frø, se dem spire – udplantning, se planterne gro og høste. Krible krable dyrenes cyklus – insekthoteller. Se hvad dyrene spiser. Fra jord til bord, heriblandt; hyldeblomstsaft, hyldesuppe, hyldeblomstpandekager, brombærsyltetøj. Snevejrsaktiviteter; gips i dyrespor, bygge snemand, kælke, lave fuglefoder på grankogler til fuglene. Besøg og vedligeholdelse af Permakulturhaven (sansehaven)Vi forklarer og taler med børnene om skoven og alle de ting, vi møder i skoven: dyr, planter, svampe, træer, insekter, vejr og vind. Vi er nysgerrige på, hvad tingene hedder, og slår op i illustrerede opslagsbøger for at lære nye ord. Vi lærer børnene at passe på naturen ved at samle skrald op efter os selv i det daglige, ved at deltage i større skraldeindsamlinger, ved at passe på dyr, træer og planter når vi undersøger dem. I perioder har vi små temaer om et særligt naturemne, det kan være frøæg, sommerfuglelarver, fugle, snegle, edderkopper, rådyr m.fl., og her inddrager vi udstoppede dyr, små opgaver, kreative sysler for at præsentere viden om emnet på forskellige måder Vi dissekerer af og til døde dyr, som fasan, ræv, rådyr eller muldvarp enten fundet i skoven eller som forældre har medbragt. På den måde kan vi vise børnene, hvordan det pågældende dyr ser ud indeni, hvad spiser det, lære om kroppens anatomi og trække paralleller til vores egne kroppe. Vi lærer børnene at passe på naturen og skaber et fokus på bæredygtighed. Gennem det stimulerer vi børnene til at være nysgerrige og udforskende.

 

 

Samarbejde med folk udefra:

Vi har en engageret forældregruppe, som indimellem kommer hos os og fortæller om deres arbejde. For eksempel har vi haft en far, som var fisker, på besøg. Vi tog med ham ned til en sø og var med til at fange fisk. Vores forældregruppe har også været med til at anlægge vores Permakulturhave.

Vi vægter forældrenes deltagelse og følelse af ejerskab for stedet meget højt.

Vi har desuden et samarbejde med en biavler, som kommer ud og fortæller om bierne, og hvordan honning bliver til. Vi tager også på bondegårdstur og til en lokal mølle, hvor vi ser, hvordan brødet bliver skabt. Dertil har vi også et samarbejde med et le-laug, hvor børnene lærer om landbrug i gamle dage. Vi får med jævne mellemrum besøg af en lokal jæger som viser dyr frem.

 

Vi vil gerne se følgende resultater:

- At børnene glædes over at tilbringe tid i naturen, og at de får nogle naturoplevelser, som vil bidrage til, at de fastholder interessen for naturen fremadrettet.

- At børnene får stimuleret udviklingen af fantasi, som i høj grad stimuleres, når børn leger i skoven uden præfabrikeret legetøj.

- At børnene oplever den ro naturen kan give, og at denne ro vil have betydning for deres videre færden.  

- At børnene føler et ansvar for naturen, dyrene, og den jord vi skal passe på. 

- At børnene opnår en begrebsdannelse og viden om natur og naturfænomener, bæredygtighed og miljø.

- At børnene oplever en meningsfuld hverdag, hvor de kan udfolde sig som enkeltindivider og samtidig lære at indgå i et fællesskab.

 

Uddybelse af årstidsfesterne og de aktiviteter vi laver op til:

                                 

Februar
Fastelavnsfest
♪ ♫ Fastelavn er mit navn ♫ ♪

 

Fastelavn står på grænsen mellem vinter og det allertidligste forår; de første forårsblomster er kommet frem, men endnu kan det være hvidt og koldt derude.
Fastelavn i børnehaven er en fest, hvor der i ugerne inden selve festdagen, arbejdes intenst med et fælles emne – eks. Skovens dyr eller eventyr.
Sammen forsøger børn og voksne at indkredse det valgte emne; vi går på biblioteket, ser måske en film eller et teaterstykke, eller en udstilling. Vi fortæller små eventyr og pynter op i børnehaven.
Alle forberedelser skulle gerne ende med at både børn og voksne, på festdagen, møder op i en fastelavnsudklædning som matcher årets emne. Vi tror på, at et fælles udklædningstema er medvirkende til at skabe en mere harmonisk fest.
Som en god start på festdagen bliver både børn og voksne inddraget i en stor fælles dramatiseret fortælling.
Bagefter slår vi katten af tønden, på engen og spiser dejlige fastelavnsboller.
Som oftest fortsætter børnene selv udklædningslegene eftermiddagen igennem.

 

 

Marts/April
Påskefest
♫ ♪ Der har været en lille påskehare, den har lagt et påskeæg ♪                


I børnehaven fejrer vi påsken ved at lægge vægt på, at pynte fint op både ude og inde.
Børn og voksne puster æg og farver eller maler dem i de smukkeste farver. Der bliver klippet pynt og de største børn laver måske en sød lille hemmelighed til deres mor og far.
Vi synger påskesange og pirrer børnenes fantasi med små eventyr om påskeharen.
Hver gruppe finder endda et dejligt sted i skoven, hvor de laver en smukt pyntet, dejlig blød rede til påskeharen. Måske vælger haren at lægge nogle af sine specielt pyntede æg i netop de reder!
På engen holder vi en påskefest. Det er en rigtig dejlig fest hvor vi synger søde påskesange, børnene leder efter chokoladeæg som påskeharen har tabt, vi leger gamle lege og spiser frokost, som vi fælles har tilberedt over bål.

Vi tager afsked med børnehavens store børn, som nu er blevet klar til at tage endnu et stort skridt i deres liv.
Første del af festen er en dimissionsfest for dem. De får et par højtidelige ord med på vejen, samt overrakt den kniv, som de har arbejdet på hele foråret. Med kniven følger også et knivbevis. Samtidig får de en mappe fuld af minder fra deres børnehavetid.

 

Maj

 

♫ ♫ Kom maj du søde milde ♫ ♫    

 

Majfest

Maj måned er en dejlig tid i børnehaven. Børn og voksne nyder igen, at mærke solens varme stråler og at frokosten kan spises uden spise vanter til fuglenes hyggelige kvidren.
Majfesten er en rigtig glædesfest, hvor vi benytter lejligheden til at invitere børnenes bedsteforældre. Vi fejrer forårets komme gennem sollyset og det spirende liv. Dansen om Majstangen er et levn fra gamle frugtbarhedsfester.
Alle børn og bedsteforældre opfordres til at have en kurv med blomster og mad med.
Blomsterne bruger vi til at binde kranse af – en krans til hvert barn – samt pynte majstangen med.
Når majstangen ved fælles hjælp er pyntet og hejst, på vores dejlige eng, danser børnene rundt om stangen, mens vi sammen synger forårssange og til sidst løber alle børnene sommeren i møde.
Som afslutning på dagen, bliver den medbragte mad arrangeret på et stort ”frokost ta’ selv bord” til stor glæde for både børn og voksne.

 

Juni

Sommerfest

Sommerfesten er en fest for alle børnene og deres familier.
Vi skal ønske hinanden en god sommer.
Alle familier medbringer selv aftensmad som vi spiser på engen hvor der lægges tæpper ud i græsset, grillen tændes, børnene leger, maden pakkes ud, salat og andet tilbehør sættes på et stort ”fælles ta’ selv bord” – og vi hygger!
Resten af underholdningen følger ikke et nøje planlagt program, men kan variere fra år til år.

 

September

Høstfest

♪ ♫ Æbler og pærer de vokser på træer ♫ ♪

 

Hele sommeren har kornet på marken stået og modnet, frugter og bær vokset sig store, søde og saftige.
Når årets høst er kommet i hus er det tid til en god høstfest – også i børnehaven.
Vi syntes det giver god mening, at vi i ugerne op til festen, sammen med børnene bliver lidt klogere på, hvor de forskellige råvarer kommer fra og hvordan de kan bearbejdes til de forskellige ting vi spiser og drikker.
Derfor er forberedelserne til en høstfest mange.
Vi tager på tur til Møllen i Ringsted og vi besøger en bondegård, hvor vi kan komme helt tæt på gårdens dyr og maskiner.
Der bliver sunget høstsange og fortalt eventyr, der indeholder høststemningen.
Vi høster fra børnehavens frugttræer og samler bær i skoven. Vi maler korn til mel i små kornkværne og fløde bliver til smør gennem en ”evig” rysten i syltetøjsglas.
På selve festdagen kulminerer alle forberedelserne i en skøn frokost. Vi spiser boller bagt af vores eget mel, smører dem med ”hjemmerystet” smør og hjemmelavet marmelade, dertil drikker vi vores egen saft.

For at skabe en god høststemning møder børn og voksne op i ”gl. dags” bondetøj – drengene i skjorter og pigerne i søde kjoler og tørklæder.

 

Børnene opfordres til at tage en fin pyntet kurv med blomster, frugt eller grøntsager fra egen eller naboens have med – gerne de skæve og sjove af slagsen.
Formiddagen igennem arbejder alle koncentreret med at fremstille søde, sjove, skæve fantasifulde grøntsagsfigurer. Disse figurer bliver som afslutning på festen ”levende” i et eventyr fremført af børnehavens voksne.
Børnene fortsætter gerne løjerne og de mange grøntsagsfigurer får rigtig lov at udfolde sig på slap line.
De andre lækkerier fra kurvene bliver brugt til et stort smovsegilde i løbet af eftermiddagen.

 

Oktober
Ridderfest
♪ ♪ Vi er Skt. Michaels tapre mænd, vi er Skt. Michaels tapre mænd – dragen dræber vi med sværd… ♪ ♪


Ridderfesten holder vi først og fremmest fordi det er sjovt. Det vrimler med tapre riddere, smukke prinsesser, onde drager og meget andet spændende.

Dette er børnehavens ”store” fest – børnene elsker den. Der bliver lavet sværd i skoven – alle snitter deres eget sværd og dekorerer deres eget skjold. Drengene får ridderslag på og der kæmpes drabelige kampe. Pigerne er prinsesser og skal befries fra den store farlige og onde drage.
Ridderfesten lægger sig tæt op ad den tradition vi har, med at fortælle eventyr. Det er en fest som meget klart konkretiserer det gode (riddere og prinsesser) og det onde (dragen eller trolden), Lys &Mørke.
Dagen starter med at alle bliver slået til Ridder/prinsesse af Skovhuset. Herefter skal de tapre riddere på dragetogt og slå den onde drage ihjel.
Bagefter håber vi at kunne finde det gode drageland i ”sølvskoven”, hvor den forunderlige troldkvinde holder til. Måske vågner hun op og fortæller eventyr.
Når alle er blevet rigtig sultne, er det tid for den store festbanket, som selvfølgelig tilberedes over bål.

 

November
Lanternefest
♫ ♫ Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerne… ♫ ♫


Lanternefesten bruger vi til at markere, at nu starter julemåneden. Lanternerne og lygterne symboliserer håbet om lys i den kolde mørke tid.
Børn og voksne forbereder sig til festen, ved at lave forskellige lanterner og lygter. Vi udhuler både sukkerroer, der får en hank på og et stearinlys i, og maler farvestrålende små glaslanterner.
Lygtefesten er et arrangement, for alle børn og deres familier, fredagen før 1. søndag i advent.
Kl. 16.30 samles alle forældre, bedsteforældre og større søskende, herefter bærer vi vores små hjemmelavede glaslanterner ud i den mørke ”nat”.
Vi går gennem lågen og ind i skoven mens vi synger vores lanterne sange og lyset fra vores små lygter skinner højt ud i mørket. Det er utrolig smukt og stemningsfyldt!
I skoven leder vi efter børnehavens juletræsstjerne, den lyser et sted på vores vej. Når vi har fundet stjernen, tager vi den med hjem.
På engen ved børnehaven sætter vi den på toppen af vores smukke juletræ og venter spændt på, at hele træet bliver tændt og julen kan begynde. Vi drikker varm saft og spiser pølsehorn og pizzasnegle inden vi tager hjem.

 

December
Jul
♫ ♪ ♫ Et barn er født i Betlehem ♫ ♪ ♫

December måned er en tid fyldt med hektiske røde kinder, masser af traditioner og hyggeligt samvær på kryds og tværs.
I børnehaven gør vi os umage med at minimere alt det hektiske og værner i stedet om hygge og traditionerne.
Vi starter faktisk i rigtig god tid med at finde julepynten frem og pynter op lidt ad gangen.

Juletiden er også småkagebagning, eventyr om de store og små nisser, udformning af juledekorationer, børnejulefrokost, fælles julerundkreds – hvor der bliver sunget julesange for fuld hals og hvor der sker sjove og overraskende ting.
Der kommer også nogen gange små overraskelser til alle børnene i den røde trækasse – de kommer fra den nisse (forældrene har mulighed for at lægge en hjemmebagt småkage eller andet) som holder til i længen ved børnehaven.