Fakta

 

Skovhuset Sorø er en privat skovbørnehave oprettet af forældre med medlemskab af DLO, Daginstitutionernes Lands Organisation.

Institutionen  er normeret til 7 vuggestuebørn og 48børn i alderen 2,9-6 år og har en åbningstid mandag–torsdag

kl. 6.30-17.00 og fredag kl. 6.30-16.30.

 

Børnene er opdelt i 3 grupper. Vores vuggestue hedder Haletudserne og vores 2 børnehavegrupper  Spirerne og Jordfræserne. Hver gruppe er normeret med 2 pædagoger og én medhjælper. Derudover er lederen til administrativt arbejde, pædagogisk ledelse og ”flyver” i grupperne.

 

Ved 55 børn er normeringen:

Pædagogtimer:                    235 timer inkl. leder

Medhjælpertimer:                 122 timer

 

Skovhuset Sorø ligger i udkanten af Sorø by og adressen er:

Ringstedvej 38

4180 Sorø

Tlf: 5783 3638

 

Leder:                                  Taco Molenaar

Bestyrelsesformand:           Karen Lund

 

Samfundsmæssige forudsætninger for målsætningerne

Skovhuset drives som en privat institution i henhold til dagtilbudslovens § 19. stk. 4 – daginstitutioner.

 

Ledelsen af Skovhuset Sorø

Ledelsen består af leder Taco Molenaar og bestyrelsen. Lederen refererer til bestyrelsen og har faste møder med formanden forud for hvert bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsen består af 5 forældrevalgte repræsentanter og 2 suppleanter. Lederen deltager i bestyrelsesmøder som repræsentant for børnehaven og personalet.

 

Bestyrelsen afholder  10 møder om året.