Bestyrelse

Bestyrelsen er det øverste organ i børnehaven. Formelt set er det her alle beslutninger træffes. I praksis sker beslutningerne i samarbejde med leder, pædagoger og forældre. Dog har bestyrelsen det overordnede økonomiske og administrative ansvar, og lederen varetager den pædagogiske og daglige ledelse.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, + to suppleanter. Suppelanterne deltager på møderne, men har ikke stemmeret (de har dog retten til at blive hørt). 

 

Hvert andet år vælges hhv. 2 og 3 medlemmer til bestyrelsen, således, at hele bestyrelsen aldrig bliver udskiftet på en gang. Suppleanter er på valg hvert år.

 

Ønsker du mere information om bestyrelsesarbejdet, så henvises til vores vedtægter samt Skovhusets virksomhedsplan.

 

 

Bestyrelsen består af følgende medlemmer i 2021/2022: 

 

Formand

Martin Engly Kramer

far til Asger

martin_kramer@outlook.dk

 

Næstformand

Christina Arvidsen

mor til Alice

christina-arvidsen@hotmail.com

 

Kasserer

Ingi Joannesarson

far til Óðin

 

Bestyrelsesmedlemmer

Karen Lund

mor til Dagmar

 

Lars Sharpe

far til Viktoria

 

Suppleanter

 

Kristine Bak Jørgensen

mor til Elmer

 

Lene Pustelnik

mor til Aksel