Værdigrundlag

Skovhusets værdigrundlag

 

Natur

Udeliv er vores helt naturlige udgangspunkt, hvorigennem vi skaber en afvekslende hverdag med årstiden, vejret og naturen som de nærmeste samarbejdspartnere. Som supplement til børnenes leg, er personalet medinitiativtagere til udeaktiviteter. Skoven er det største ”rum” vi har – det udnyttes til at gøre dagene spændende og inspirerende.

 

Ro

Vi mener, at vi med vores aktiviteter og adfærd især i skoven, højner og skaber grobund for rolig og afbalanceret adfærd. ”Hjemme” i institutionen vil vi indrette os med muligheder for at kunne trække sig tilbage til lege, eller have andre aktiviteter i mindre grupper og sammenhænge. De voksnes adfærd afspejler denne tankegang og personalet er generelt afklaret og rolig i sin fremtoning. Når børnene skal rydde op og samles, synger vi sange, som fortæller, hvad der nu skal ske, i stedet for at kalde/råbe.

 

Nærvær

Nærvær er en forudsætning for at give det enkelte barn en mulighed for at blive set og hørt så det føler sig værdifuldt. Nærværet består i at man er åben, mentalt tilstede og reagerer på barnets henvendelser med fortælling, invitation til leg, behov for omsorg og konfliktløsning.

 

Rytme

Rytme er tryghed og ro i hverdagen. Specielt for de mindste børn er det væsentligt, at dagen har en vis forudsigelighed - altså består af en række pejlemærker, som børnene kender og er trygge ved. Rytme er også traditioner og gentagelser. Vi arbejder med, at udeliv og børnehavens rytme skal lægge sig tæt op ad naturens rytme, årstiderne, dagen, dyreliv osv. Rytmen er med til at fastholde trygheden og dermed skabe grobund for undtagelserne – der skal nemlig også være plads til spontane indfald og ideer, anderledes oplevelser osv.

 

Udfordring

Udfordring er at udvikle barnet ved at møde det, hvor det er. Vi skal give barnet tro på og tillid til egne evner, ved gennem tillid og tryghed, at opfordre dem til at turde gå i krig med nye udfordringer og dermed flytte grænser. Selvværd og selvtillid er den basis, som barnet skal bruge til at udfordre sig selv – at bevare nysgerrigheden og lysten til at opleve nyt.

 

Eventyr

Flere gange ugentligt bliver der fortalt eventyr. Det er en helt speciel oplevelse at fortælle eventyr, når fortælleren ikke har øjnene i en bog og børnene får samtidig en mere intens oplevelse. Det stimulerer deres fantasi, sprogforståelse og sprogudvikling. Børnenes input bliver ofte inddraget som en del af eventyret og det motiverer dem til selv, at fortælle eventyr.

”Eventyrtiden” kan også tage form af sangleg, rollespil, mindfulnessøvelser eller andet, hvor børnene samles i en struktureret aktivitet med fokus på sig selv/hinanden.