Det vil vi gerne være kendt for

Vi vil først og fremmest være kendt for at være en skovbørnehave, hvor vi er ude alle dage året rundt. Dernæst er vi et aktivt sted, hvor børnene får gode og positive oplevelser, forbundet med ansvarlighed. At de har en tryg og lærerig hverdag med gode kammerater og en god social udvikling. At forældrene er velkomne og føler, at det også er deres børnehave. At det er sjovt at gå i børnehave – både for børn og voksne!

Vi vil være kendt for at vi anerkender og tror på at relationen er den vigtigste adgang til barnets udvikling.

 

Vi lægger vægt på:

Relationen:

Kvalitet opstår i relationen mellem pædagogen og barnet i de små her og nu-mødeøjeblikke, hvor barnet bliver set, hørt og favnet. Vi lægger vægt på at kende alle børnene godt så vi kan se, når barnet har  behov for tryghed, støtte og hjælp. Vi ”melder os ind” i børnene, ved at have øjenkontakt, et smil og at vi stiller os til rådighed for barnet. Vi giver barnet frugtbare oplevelser af det der sker her og nu – f.eks. gennem øjenkontakt, en kærlig berøring, eller når vi  sætter os på hug hos et barn og med åbenhed og nysgerrighed lever os ind i, hvordan barnet har det.

 

Udeliv, skovtid og legeplads:

Det er vigtigt for os at give børnene mulighed for, at tilegne sig viden og opmærksomhed om natur og miljø. Dette gøres bl.a. ved at give børnene oplevelser og erfaringer ude i naturen samt tilrettelægge projekter lige fra små opmærksomhedsøvelser til større generelle miljøhensyn. Ligeledes indretter vi legepladsen, så den giver mange naturlige sanseoplevelser.

Vi laver for eksempel bålmad sammen med børnene, der tages (døde) dyr med som vi kan kigge på og vi har et træværksted med brændeovn hvor vi kan fordybe os i forskellige håndværk.

 

De fysiske rammer:

Selvom vi stort set er udenfor hele dagen, har vi den holdning at Institutionens fysiske ramme skal være præget af, at det kan forandres og tilpasses de pædagogiske forløb. Derfor tilsigtes det ved indkøb af reoler og andre større møbler, at de skal være med hjul eller på anden måde flytbart. Der skal være hjørner og rum, så der skabes små miljøer, hvor børnene kan lege. Nogle af disse rum skal have forskellige emner – dukker, biler, bøger, tegne osv.

Nærmiljø. Nærmiljøet skal inddrages i dagligdagen. Skoven skal benyttes som en del af børnenes liv i børnehaven. Ligeledes benyttes engen, Grønningen, skovfogedskoven og diverse lokaliteter i Sorø by til at stimulere og udfordre børnenes udvikling.