Pris

 

Forældrebetalingen i 2022 er pr. 1. marts kr. 1.910,- pr måned.

En deltidsplads koster kr. 1.456,- pr. måned, og kan benyttes i tidsrummet 8 - 14. Kun forældre på barselsorlov kan benytte tilbuddet om deltidsplads.

 

Forældrebetalingen for børn bosiddende uden for Sorø kommune, er den samme som de øvrige børn, uanset tilskuddet fra deres hjemkommune.

 

Beløbet dækker frugtordning og friskbagt brød hver eftermiddag samt børneulykkesforsikring, som dækker mens barnet er i institutionen.

 

Forældrebetalingen betales forud, hver måned via betalingsservice.