Visitationsregler

Visitationsregler for Skovhuset Sorø

Nedenstående regler er en præcisering af de i vedtægterne nævnte visitationsregler for Skovhuset Sorø. Præciseringen er foretaget for at undgå tvivl om, hvornår et barn på ventelisten kan defineres som søskendebarn.

 

Børn tilbydes plads i Skovhuset Sorø efter nedenstående prioritering:

  • Efter datoen for familiens indmeldelse i Støtteforeningen. Ved flere indmeldelser på samme dato, har ældste barn førsteprioritet.
  • Søskende til aktive børn i Skovbørnehaven, dvs. børn som skal fortsætte i børnehaven, prioriteres før andre børn.
  • Såfremt der ikke er pladser nok, tilbydes den ledige plads til søskende fra den familie, der har været medlem af Støtteforeningen i længst tid, dog med prioritering som ovenfor nævnt.

Her ud over skal følgende punkter være opfyldt:

  • Barnet skal være optaget på ventelisten.
  • Ved start i børnehaven, skal Barnet  være fyldt 3 år i løbet af den måned, hvor det optages. I særlige tilfælde kan der gives dispensation fra alderskravet ned til 2 år 9 måneder, såfremt der opnås tilladelse fra Sorø kommunes pædagogiske konsulent.
  • Forældrene skal have bopæl i Sorø Kommune, eller have mulighed for betaling fra anden kommune.
  • HUSK, at barnet skal skrives op i det kommunale system senest 3 mdr før pladsen ønskes, for at vi kan få tilskud til barnets plads