Udmeldelse

Hvis du ønsker at udmelde dit barn af Skovhuset Sorø, skal du sende en e-mail til


Du skal oplyse dit barns navn og fødelsdato. Samtidig skal du oplyse hvornår du ønsker at udmelde dit barn.

 

Du skal være opmærksom på at der er 3 måneders opsigelse. Du kan opsige til d. 1. og d. 15. i hver måned.

Undtaget herfra er udmeldelse ved skolestart. Vi udmelder "skolebarnet" til udgangen af juli måned, med mindre vi får anden besked.

Fra 2020 har Sorø kommune indført at kommende skolebørn skal starte i SFO, den 1. april. Hjemmesiden vil blive opdateret når det er endeligt vedtaget. Såfremt det vedtages vil vi automatisk udmelde de kommende skolebørn til udgangen af marts måned.