Udmeldelse

Hvis du ønsker at udmelde dit barn af Skovhuset Sorø, skal du sende en e-mail til


Du skal oplyse dit barns navn og fødelsdato. Samtidig skal du oplyse hvornår du ønsker at udmelde dit barn.

 

Du skal være opmærksom på at der er 3 måneders opsigelse.

Du kan opsige til d. 1. og d. 15. i hver måned.

Undtaget herfra er udmeldelse ved skolestart. Vi udmelder "skolebarnet" til udgangen af juli måned, med mindre vi får anden besked.

 

Sorø kommune har indført at kommende skolebørn skal starte i førskole omkring Påske. Alle forældre til kommende skolebørn får besked herom  i god tid.

 

Skovhuset vil automatisk udmelde de kommende skolebørn til den dato de skal starte i skolen.